رفتن به محتوای اصلی

فلسفه ها را همه از یاد بر


دوبیتی شماره ۸۲۰

فلسفه ها را همه از یاد بر

هر چه که خواندی همه گو باد بر


روز نو است و فلک نوست این

شاد شو با ما و دل آزاد بر


حلمی