رفتن به محتوای اصلی

پیش شمع رخش چو پروانه


پیش شمع رخش چو پروانه
سوختن اختیار باید کرد

از پی یک نظاره بر در او
سال‌ها انتظار باید کرد

تا کند یار روی در رویت
دلت آیینه‌وار باید کرد

عراقی