رفتن به محتوای اصلی

خودت را بشناس یعنی جای بزم صوفی عزم رزم کن


خودت را بشناس.

یعنی جای بزم صوفی

عزم رزم کن
.


شماره ۳۵۳ کتاب روح | حلمی