رفتن به محتوای اصلی

جسمها چون کوزه‌های بسته‌سر


جسمها چون کوزه‌های بسته‌سر
تا که در هر کوزه چه بود آن نگر

گر به مظروفش نظر داری شهی
ور به ظرفش عاشقی تو گمرهی

مولانا