رفتن به محتوای اصلی

هر کجا رو می کنم روی خداست


دوبیتی شماره ۹۲۷

هر کجا رو می کنم روی خداست
هر سویی چون بنگرم سوی خداست

دل میان بنشسته در کوی خداست
این دو ابرو نیز ابروی خداست

حلمی