رفتن به محتوای اصلی

نه موجودم نه نیز معدومم


نه موجودم نه نیز معدومم
هیچم، همه‌ام، بلند و پستم

عطار درین چنین خطرگاهی
تو دانی و تو که من برون جستم