رفتن به محتوای اصلی

ای دیدن تو حیات جانم


ای دیدن تو حیات جانم
نادیدنت آفت روانم

دل سوخته‌ای به آتش عشق
بفروز به نور وصل جانم

سنایی