رفتن به محتوای اصلی

ای رحمت یزدانی صد شکر تو را گویم


ای رحمت یزدانی صد شکر تو را گویم

این گونه که دُرّ تو سوی دل و جان غلتید


دربان فلک گفتم بگشای که جان آمد

تا اسم تو را بردم آن درب گران جنبید


حلمی