رفتن به محتوای اصلی

به بستر می روم با یاد رویت


به بستر می روم با یاد رویت

به دل می گویم ای دل آبرویت


بریزش قطره قطره در رگ جان

که بی مقصد نمانَد جستجویت


حلمی