رفتن به محتوای اصلی

در عالم دوست والاترینِ لفظهاست - حلمی - کتاب روح- کلام معنوی - یانقو لی Jungho Lee


در عالم «دوست» والاترینِ لفظهاست. هرگز کهنه نمی شود. نمی میرد. هر زمان قبایی تازه می گیرد.

کتاب روح | حلمی