رفتن به محتوای اصلی

چو آفتاب رخت سایه بر جهان انداخت


چو آفتاب رخت سایه بر جهان انداخت
جهان کلاه ز شادی بر آسمان انداخت
سپاه عشق تو از گوشه‌ای کمین بگشود
هزار فتنه و آشوب در جهان انداخت

عراقی