رفتن به محتوای اصلی

همچو کتابی ست جهان جامع احکام نهان


همچو کتابی ست جهان جامع احکام نهان
جان تو سردفتر آن، فهم کن این مسئله را

مولانا