رفتن به محتوای اصلی

رسم ما، آیین ما، تدبیر ما


رسم ما، آیین ما، تدبیر ما

رقص و نور و موسقی بهر خدا


حرف ما، فتوای ما، تقوای ما

خدمت بی مزد و بی روی و ریا


حلمی


(برگرفته از غزل شماره ۴۱۷)