رفتن به محتوای اصلی

خدایی که مکانش لامکان بی


خدایی که مکانش لامکان بی   
صفابخش جمال گلرخان بی

پدید آرنده‌ی روز و شب و خلق   
که بر هر بنده او روزی رسان بی

باباطاهر