رفتن به محتوای اصلی

از آن روزیکه ما را آفریدی


از آن روزیکه ما را آفریدی
بغیر از معصیت چیزی ندیدی

خداوندا بحق هشت و چارت
ز ما بگذر شتر دیدی ندیدی

باباطاهر