رفتن به محتوای اصلی

بمیرم تا ته چشم ‌تر نبینی


بمیرم تا ته چشم‌تر نبینی

شرار آه پر آذر نبینی


چنانم آتش عشقت بسوجه

که از مو مشت خاکستر نبینی

باباطاهر