رفتن به محتوای اصلی

عشقست تمام آنچه ما کاشته ایم


عشقست تمام آنچه ما کاشته ایم

پس نیز تمام عشق برداشته ایم


دیوان چو ز غرب عقل برتاخته اند

ما نیز ز شرق عشق افراشته ایم


حلمی