رفتن به محتوای اصلی

«ح» یِ روحم ز بند علم بگشاد


«ح» یِ روحم ز بند علم بگشاد

مرا آزاد کرد از خویش آزاد


مرا برهم زد و از نو برآورد

مرا آتش زد و از نو جلا داد


حلمی