رفتن به محتوای اصلی

عشق چون آینه است ، تو را به تو باز می گرداند


عشق چون آینه است،
تو را به تو باز می گرداند

کتاب روح | حلمی