رفتن به محتوای اصلی

به ملازمان سلطان که رساند این دعا را


به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را

حافظ