رفتن به محتوای اصلی

خراباتی ست بیرون از دو عالم


خراباتی ست بیرون از دو عالم
دو عالم در بر آن همچو خواب است

عطار