رفتن به محتوای اصلی

از دیار دورها انوار توست


از دیار دورها انوار توست

هر چه می آید به دل اذکار توست


من تو را می جویم و تو در منی

این که می جویم تو را هم کار توست


حلمی