رفتن به محتوای اصلی

هستی از اینست که عاشق شوی


هستی از اینست که عاشق شوی

در ره آن دلشده لایق شوی


تا بشوی همره و استاد خویش

آگه از اسرار و حقایق شوی


حلمی