رفتن به محتوای اصلی

به عقل این راه مسپر کاندرین راه


به عقل این راه مسپر کاندرین راه
جهانی عقل چون خر در خلاب است

مثال تو درین کنج خرابات
مثال سایه‌ای در آفتاب است

عطار