رفتن به محتوای اصلی

گلی کشتم باین الوند دامان


گلی کشتم باین الوند دامان
آوش از دیده دادم صبح و شامان

چو روج آیو که بویش وا من آیو
برد بادش سر و سامان بسامان

باباطاهر