رفتن به محتوای اصلی

حرف حقّ را نقد کردن ابلهی ست


حرف حقّ را نقد کردن ابلهی ست

همچو نوزادی به کار نقد شیر


شکل دل چون برگ و معنایش خدا

کار عاقل نیست این فهم کبیر


حلمی