رفتن به محتوای اصلی

تن محنت کشی دیرم خدایا


تن محنت کشی دیرم خدایا
دل با غم خوشی دیرم خدایا

ز شوق مسکن و داد غریبی
به سینه آتشی دیرم خدایا

باباطاهر