رفتن به محتوای اصلی

جمعیت مرده بیا زنده شو


جمعیت مرده بیا زنده شو

دامن گِل وا ده و تابنده شو


تو ز فلک آمده ای، بازگرد!

زار و غمان بس کن و بخشنده شو


حلمی