رفتن به محتوای اصلی

درون دیده افلاکی ست پنهان


درون دیده افلاکی ست پنهان

جهان هایی ز نور پاک رقصان


درون گوشها غوغاست غوغاست

همه آوای یزدان، حرف سلطان


حلمی