رفتن به محتوای اصلی

گرچه دل از صد نبرد


گرچه دل از صد نبرد
سر به سلامت کشید

باد که مادام باد
یاد هزاران شهید

حلمی