رفتن به محتوای اصلی

در ازل پیش از آفرینش جسم


در ازل پیش از آفرینش جسم
جان به عشق تو مایل افتادست

جان نه تنهاست عاشق رویت
پای دل نیز در گل افتادست

عطار