رفتن به محتوای اصلی

سالکان یقین روی تو را


سالکان یقین روی تو را
بارگاه تو منزل افتادست

من رسیدم به وصل بی وصفت
عقل را رای باطل افتادست

عطار