رفتن به محتوای اصلی

ماه یکی ست هر زمان


ماه یکی ست هر زمان

ماه بجو عزیز جان


ماه بجو که آیدت

هم به برون و هم نهان


حلمی