رفتن به محتوای اصلی

مست خواب هوشی و مدهوش گِل


مست خواب هوشی و مدهوش گِل

بر شو بر شو زین شب مخدوش گِل


بر شو از این کوچکی این کودکی

بر شو از شبخانه ی مفروش گِل


حلمی