ورود به سایت

برای ورود به سایت لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.


 

نقاشی سورئال درگاهی به بعد جدید اثر رنه ماگریت

Doorway to a New Dimension by Rene Magritte

Doorway to a New Dimension by Rene Magritte www.delbarg.ir

گر قدم از خویش برخواهم گرفت
از زمین بر آسمان خواهم نهاد
مرغ عرشم سیر گشتم از قفس
روی سوی آشیان خواهم نهاد

عطار

 • جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
 • 70
 • 0

 • جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
 • 64
 • 0

Gardeners Garden by jacek Yerka www.delbarg.ir

باغِ باغبانان اثر جاسِک یِرکا
Gardeners Garden by jacek Yerka

 • جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
 • 65
 • 0

pargar www.delbarg.ir

من ز پرگار شدم وین عجب است
کاندر این دایره چون پرگارم

مولوی

 • سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
 • 62
 • 0

 • سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
 • 66
 • 0

نقاشی : نفس عمیق اثر ملانی وِیدنِر

Deep Breath by Melanie Weidner

deep breath by Melanie Weidner www.delbarg.ir

آنکس که درون سینه را دل پنداشت
گامی دو سه رفت و جمله حاصل پنداشت
تسبیح و سجاده توبه و زهد و ورع
این جمله رهست خواجه منزل پنداشت

مولانا

 

 • جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶
 • 66
 • 0

نقاشی اثر آکواسیکشه artwork by Aquasixio

you_belong_to_me_by Aquasixio www.delbarg.ir

زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا

چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا

 

چه گرمیم چه گرمیم از این عشق چو خورشید

چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا

 

زهی ماه زهی ماه زهی باده همراه

که جان را و جهان را بیاراست خدایا

 

زهی شور زهی شور که انگیخته عالم

زهی کار زهی بار که آن جاست خدایا

 

فروریخت فروریخت شهنشاه سواران

زهی گرد زهی گرد که برخاست خدایا

 

فتادیم فتادیم بدان سان که نخیزیم

ندانیم ندانیم چه غوغاست خدایا

 

ز هر کوی ز هر کوی یکی دود دگرگون

دگربار دگربار چه سوداست خدایا

 

نه دامیست نه زنجیر همه بسته چراییم

چه بندست چه زنجیر که برپاست خدایا

 

چه نقشیست چه نقشیست در این تابه دل‌ها

غریبست غریبست ز بالاست خدایا

 

خموشید خموشید که تا فاش نگردید

که اغیار گرفتست چپ و راست خدایا

 

دیوان شمس مولوی

 • جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶
 • 90
 • 0

 • چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
 • 64
 • 0

نقاشی سورئال پروانه اثر ولادیمیر کوش
Butterfly by Vladimir Kush

Butterfly by vladimir kush www.delbarg.ir

چراغ روی تو را شمع گشت پروانه

مرا ز حال تو با حال خویش پروا نه

 

خرد که قید مجانین عشق می‌فرمود

به بوی سنبل زلف تو گشت دیوانه

 

به بوی زلف تو گر جان به باد رفت چه شد

هزار جان گرامی فدای جانانه

 

من رمیده ز غیرت ز پا فتادم دوش

نگار خویش چو دیدم به دست بیگانه

 

چه نقشها که برانگیختیم و سود نداشت

فسون ما بر او گشته است افسانه

 

بر آتش رخ زیبای او به جای سپند

به غیر خال سیاهش که دید به دانه

 

به مژده جان به صبا داد شمع در نفسی

ز شمع روی تواش چون رسید پروانه

 

مرا به دور لب دوست هست پیمانی

که بر زبان نبرم جز حدیث پیمانه

 

حدیث مدرسه و خانقه مگوی که باز

فتاد در سر حافظ هوای میخانه

 

حافظ

 • شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
 • 81
 • 0

_ فصل اول_

در بیان بهشت و دوزخ حالی و در بیان آدم و حوّای حالی؛

بدان _ اعزّک الله فی الدارین _ که حقیقت بهشت موافقت است ، و حقیقت دوزخ مخالفت است، و حقیقت خوشی یافتن مراد است، و حقیقت ناخوشی نیافتن مراد است، و اگر کسی دیگر به عبارتی دیگر گفته باشد، یا بگوید، معنی این همین باشد که ما گفتیم، چون حقیقت بهشت و دوزخ را دانستی، اکنون بدان که بهشت و دوزخ درهای بسیار دارند، جمله اقوال و افعال پسندیده، و اخلاق حمیده درهای بهشت اند؛ و جمله اقوال و افعال ناپسندیده، واخلاق ذمیمه درهای دوزخ اند، از جهت آن که هر رنج و ناخوشی که به آدمی می رسد، از اقوال و افعال ناپسندیده ، و اخلاق حمیده می رسد.

_ فصل دوّم_

در بیان درهای دوزخ و درهای بهشت؛

بدان که بعضی می گویند که درهای دوزخ هفت است ، و درهای بهشت هشت است. این سخن هم درست است، از آن جهت که مشاعر آدمی هشت است ، یعنی ادراک آدمی هشت قسم است ، پنج حسّ ظاهر، و خیال، و وهم، و عقل،و هرچیز که آدمی ادراک می کند، و در می یابد، از این پنج درها در می یابد. هر گاه که عقل با این هفت همراه نباشد، و این هفت بی فرمان عقل کار کند، و به فرمان طبیعت با شند، هر هفت درهای دوزخ بوند. و چون عقل پیدا آید، و بر این هفت حاکم شود، واین هفت به فرمان عقل کار کنند، هر هشت درهای بهشت شوند . پس جمله آدمیان را اوّل گذر بر دوزخ خواهد بود، و آنگاه به بهشت رسند، بعضی در دوزخ بمانند واز دوزخ نتوانند گذاشت، وبعضی از دوزخ بگذرند وبه بهشت رسند (( وان منکم الا واردها کان علی ربّک حتماً مقضیاً ثمّ ننجّی الذین اتّقوا ونذر الظا لمین فیها جثیّا )).

نسفی

 • شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
 • 54
 • 0
Page 3 of 1412345...10...Last »