رفتن به محتوای اصلی

Symphony 40 and 41

Mozart - Symphony 40 and 41

Tracklist

Symphony No.40 in G minor K 550
   1 I Molto allegro 0:01
   2 II Andante  8:08
   3 III Minuetto allegretto 17:34
   4 IV Finale allegro assai  21.48

Symphony No.41 in C Major K 551
   5 I Allegro vivace 28:50
   6 II Andante cantabile 40:37
   7 III Minuetto allegretto 48:43
   8 IV Finale molto allegro 53:16