رفتن به محتوای اصلی

Worakls - Orchestra [Full Album]

0:00:00 Worakls - Nikki
0:05:05 Worakls - Inner Tale
0:08:55 Worakls ft. Eivor - Red Dressed
0:12:50 Worakls - By the Brook
0:19:22 Worakls - Cloches
0:25:57 Worakls - Hortari
0:31:56 Worakls - Entrudo
0:37:32 Worakls - Detached Motion
0:42:24 Worakls - Caprice
0:47:04 Worakls - Crow

Dance/Electronic Music


وراکلز آلبوم ارکسترا Worakls - Orchestra [Full Album] (Continuous Mix)