رفتن به محتوای اصلی

کتاب رازها - لورینا مک کنت

Loreena McKennitt - The Book of Secrets 1997 Full Album

01. Prologue 00:00
02. The Mummers' Dance 04:26
03. Skellig  10:37
04. Marco Polo  16:48
05. The Highwayman 22:08  
06. La Serenissima  32:11
07. Night Ride Across The Caucasus  37:21
08. Dante's Prayer 45:54