رفتن به محتوای اصلی

فلسفی کی به مقامات سخن واقف بود


فلسفی کی به مقامات سخن واقف بود
عقل بیچاره چه از نور و نوا می‌داند

گرچه از بحر بقا علم بسی طَرف ببست
عشق امّا همه را بهر فنا می‌داند

متن کامل این غزل حلمی: اینجا بخوانید.