رفتن به محتوای اصلی

برو ای عقل تو زائوی مرگی


برو ای عقل تو زائوی مرگی
تو روح غربی و بانوی مرگی

منم داماد شرقی در ره عشق
بیا بر نطع من گر سوی مرگی

برگرفته از کتاب دوبیتی‌های حلمی