رفتن به محتوای اصلی

جنگ‌های پر شکر در گاه ماست


جنگ‌های پر شکر در گاه ماست
تا تو بشناسی تو را این راه ماست

تا تو بشناسی که دنیا راست نیست
رنج‌ها و گنج‌ها همراه ماست

برگرفته از کتاب دوبیتی‌های حلمی