رفتن به محتوای اصلی

دوش آگهی ز یار سفرکرده داد باد


دوش آگهی ز یار سفرکرده داد باد
من نیز دل به باد دهم هر چه باد باد

از دست رفته بود وجود ضعیف من
صبحم به بوی وصل تو جان بازداد باد

متن کامل این غزل حافظ : اینجا