رفتن به محتوای اصلی

تو روح را دریاب. که گمگشته‌ی هزاره هاست...

تو روح را دریاب. که گمگشته‌ی هزاره هاست. تو روح را دریاب. صدای عشق را بشنو و از تالاب تن برون شو. از این هزار تالار لذّت و رنج، شادی و اندوه، جنگ و صلح، خیر و شر، تاریکی و نور. این رشته بگسل و  خود را ببین بر مسند فروزان نادیده‌ها و در کار شو. این بار در کار عشق که کار کارهاست.

برگرفته از کتاب روح | حلمی

متن کامل را اینجا بخوانید.