رفتن به محتوای اصلی

سکوت بی‌فایده‌ی ذهنی کاری نمی‌کند...

 سکوت بی‌فایده‌ی ذهنی کاری نمی‌کند. چرا که این ذهن باید به عنوان ابزار خلاقیت به کار برده شود. سکوت آن‌جا ارزشمند است که روح در مواجهه با اصوات الهی قرار دارد، آن سکوتی‌ست که روح در آن صدای خدا را می‌شنود و به کار می‌بندد.


کتاب لامکان | حلمی

متن کامل را اینجا بخوانید.