رفتن به محتوای اصلی

از خود متنفّرند و در صد چونند


از خود متنفّرند و در صد چونند
دائم به نماز نفس خود محزونند

در وادی خاک تا ابد زنجیرند
جمعی که به یک فوت ز حق بیرونند

از کتاب دوبیتی‌های حلمی