رفتن به محتوای اصلی

صوفی از پرتو می راز نهانی دانست


صوفی از پرتو می راز نهانی دانست
گوهر هر کس از این لعل توانی دانست

ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی
ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست

متن کامل این غزل حافظ : اینجا