رفتن به محتوای اصلی

بیار آن جام می تا جان فشانیم


بیار آن جام می تا جان فشانیم
نثاری بر سر جانان نشانیم

بیا جانا که وقت آن درآمد
که جان بر جام جان‌افشان فشانیم

متن کامل این غزل عطار : اینجا