رفتن به محتوای اصلی

صحبت وصلست و ریاحین دوست


صحبت وصلست و ریاحین دوست
سینه‌ی خون من و تحسین دوست

هر چه که از حرف خدا مانده است
گفته شود باز به تضمین دوست

برگرفته از کتاب دوبیتی‌های حلمی