رفتن به محتوای اصلی

خال و خط خوش نمود عالم و گفتم که هیچ


خال و خط خوش نمود عالم و گفتم که هیچ
کرد بزک صورت پر غم و گفتم که هیچ

روسپی عقل و دین سوی من آمد وزین
کرد ستون قامت پر خم و گفتم که هیچ

برگرفته از کتاب دوبیتی‌های حلمی