رفتن به محتوای اصلی

جایی که گذرگاه دل محزونست


جایی که گذرگاه دل محزونست
آن جا دو هزار نیزه بالا خونست

لیلی صفتان ز حال ما بی خبرند
مجنون داند که حال مجنون چونست

رودکی